Agencija RS Vam nudi sledeće usluge

Agencija za registraciju vozila RS Vam nudi uslugu registracije Vašeg vozila dolaskom na Vašu adresu na teritoriji opština Zemun i Novi Beograd ukoliko niste u mogućnosti da je sami obavite iz bilo kog razloga, nedostatka vremena, privatnih, poslovnih obaveza ili bolesti.

Registracija Vozila

Registracija vozila bez odlaska u MUP
U našoj agenciji možete registrovati Vaše vozilo brzo i lako na više mesečnih rata čekovima građana.

Tehnički Pregled

Pozovite nas, a mi ćemo doći kod Vas i obaviti tehnički pregled i registraciju vozila u toku Vašeg radnog vremena i vratiti Vam registrovano vozilo na dogovorenu adresu u dogovoreno vreme.

Polisa Osiguranja

Osigurajte vaše vozilo polisom obavezne auto odgovornosti, osigurajte se od krađe vozil ili bilo kakve štete na vozilu Kasko polisom ili osigurajte sebe i porodicu polisom zdravstvenog osiguranja.

Usluge koje pruža naša agencija:

 • Priprema celokupne dokumentacije za registraciju Vašeg vozila
 • Uplata svih troškova registracije vozila
 • Tehnički pregled vozila
 • Odlazak u MUP
 • Registracija vozila na 6 rata (prva rata odmah)
 • Kasko osiguranje na rate

Osim dolaska na adresu radi registracije vozila, tehničkog pregleda i izdavanja polisa auto odgovornosti agencija RS nudi i sledeće usluge:

 • Polisa auto kasko osiguranja
 • Izdavanje zelenog kartona
 • Osiguranje stakala na vozilu
 • Osiguranje putnika u vozilu
 • Putno vizno osiguranje

Potrebna dokumentacija za redovno produženje registracije

Neophodna dokumentacija za FIZIČKA lica:

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Tehnički pregled (ili Registracioni list ukoliko ste ga obavili sami)
 • Polisa auto odgovornosti
 • Uplate za državu svih taksi potrebnih za registraciju
 • Ovlašćenje ukoliko se auto vozi na ovlašćenje

Ukoliko fizičko lice upravlja vozilom koje je kupljeno na lizing neophodno je za produženje registracije pored gore navedenog dostaviti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila na lice koje je korisnik lizinga

Neophodna dokumentacija za PRAVNA lica:

 • Rešenje iz APR-a (kopija rešenja iz Agencija za privredne registre)
 • Saobraćajna dozvola
 • Tehnički pregled (ili Registracioni list ukoliko ste tehnički pregled obavili sami)
 • Polisa auto odgovornosti
 • Potvrda iz banke o izvršenim uplatama svih taksi potrebnih za registraciju
 • Ovlašćenje na memorandumu vaše firme koji je potpisan i overen delovodnim pečatom i pečatom firme

Ukoliko pravno lice poseduje vozilo koje je kupljeno na lizing neophodno je za produženje registracije pored gore navedenog dostaviti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila na korisnika lizinga
 • Ovlašćenje korisnika lizinga za registraciju vozila

Dokumentacija potrebna za prvu registraciju pri promeni vlasništva:

 • Saobraćajna dozvola, faktura, overen kupoprodajni ugovor, overen ugovor o poklonu ili pravosnažna ostavinska rasprava
 • Registracioni list ne straiji od 30 dana
 • Važeća lična karta (APR za pravna lica)
 • Polisa osiguranja za vozilo
 • Uplatnice sa plaćenim taksama za državu

Dokumentacija potrebna za prvu registraciju kada se uvozi polovno vozilo:

 • Dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama
 • Inostrana odjavljena saobraćajna dozvola (u slučaju da vozilo nije odjavljeno inostrane tablice)
 • Potvrda o prispeću vozila od špedicije
 • Faktura na koga ide vozilo
 • Registracioni list ne straiji od 30 dana
 • Uverenje iz Agencije za bezbednost saobraćaja za vozilo koje se uvozi kao upotrebljavano
 • Polisa auto odgovornosti
 • Važeća lična karta (APR za pravna lica)
 • Uplatnice sa plaćenim taksama za registraciju

Dokumentacija potrebna za zamenu registarskih tablica:

 • Registracioni listi, koji ne treba overavati na tehničkom pregledu
 • Potvrda o prijavi nestanka tablica od strane MUP-a
 • Saobraćajna dozvola
 • Važeća lična karta vlasnika
 • Polisa obaveznog osiguranja
 • Dokaz o uplatama za administrativnu taksu, nove registarske tablice i novu saobraćajnu dozvolu

Dokumentacija potrebna za odjavu vozila:

 • Saobraćajna dozvola vozila koje se odjavljuje
 • Registarske tablice sa vozila koje se odjavljuje
 • Važeća lična karta

KASKO OSIGURANJE VOZILA

Predstavlja vid dobrovoljnog – neobaveznog osiguranja vozila čija je svrha naknada materijalne štete načinjene Vašem vozilu i u slučaju kada ste vi krivi za saobraćajnu nezgodu.

Kasko osiguranje vozila se obično zaključuje u cilju dodatnog osiguranja vozila od delimične ili totalne havarije ili od nestanka vozila (osiguranje od krađe, razbojništva ili bespravnog otuđenja vozila).

Kasko polisom osiguranik osigurava sopstveno vozilo i pričinjena šteta se isplaćuje bez obzira ko je kriv za saobraćajnu nezgodu. Ukoliko je došlo do sudara u kom ste vi krivi obavezno osigranje će pokriti štetu pričinjeno na tudjem vozilu, a kasko polisa štetu na Vašem.

Iznos polise kasko osiguranja zavisi od mnogo faktora (šta sve osiguranik želi da polsa pokriva) i dobija se na upit. Ful kasko ili potpuni kasko koji pokriva i krađu vozila plaća se kao poseban doplatak.

Zeleni karton – Zelena karta

Zeleni karton predstavlja zamenu za polisu osiguranja koju koristite u Srbiji kada ste u inostranstvu. Zelena karta predstavlja dokaz da je vaše vozilo osigurano kod nekog domaćeg osiguravajućeg društva.

Zeleni karton izdaje ista kuća sa kojom ste sklopili obavezno osiguranje vozila od autoodgovornosti. Važnost zelene karte počinje na dan izdavanja i traje do isteka polise auto odgovornosti.

Da bi ste izvadili zeleni karton potrebno je da priložite polisu obaveznog osiguranja i saobraćajnu dozvolu na uvid. Zelena karta je potrebna za Makedoniju i Republiku Srpsku i prilikom ulaska u te zemlje tražiće Vam na uvid.

Putno, zdravstveno osiguranje

U našoj agenciji možete zaključiti polisu putno-zdravstvenog osiguranja za sve zemlje Evrope i ostatka sveta. Uplatu putnog, zdravstvenog osiguranja vršite kod nas u agenciji i od dokumenata Vam je potreban samo važeći pasoš za Vas i članove Vaše porodice.

Putno – zdravstveno osiguranje može biti individualno, porodično, grupno, osiguranje sportista ili osiguranje radi odlaska na rad u inostranstvo.

Putno zdravstveno osiguranje pokriva ambulantno lečenje, nabavku lekova, prevoz do najbliže zdravstvene ustanove i druge potrebe koje su prouzrokovane povredama ili bolešću. Pored osnovnog zdravstvenog osiguranja postoji i putno zdravstveno osiguranje sa širim pokrićem.

Šta o nama kažu naši klijenti

Kao potvrdu našeg dobrog poslovanja pročitajte šta o nama kažu naši zadovoljni klijenti.
Ivan Milovanović

Ivan Milovanović

Inženjer

"Zbog obaveza na poslu nisam u mogućnosti veći deo dana da odsustvujem sa posla. Momci iz agencije su ceo posao oko registracije obavili po dogovoru dok sam bio na poslu."

Miloš Dedić

Miloš Dedić

Muzičar

"Kada je na red došla registracija, neviđeno sam se smorio.. Nemam živaca da gubim vreme u policiji pa sam sa zadovoljstvom sve odradio u agenciji za 10 minuta,"

Nataša Urošević

Nataša Urošević

Frizerka

"Zbog skromnih primanja uvek mi je problem kada u toku godine dođe na red registracija našeg auta. Mnogo mi znači što sam u agenciji mogla celokupnu registraciju da platim na rate."

Blog

Novosti vezane za registraciju vozila, tehnički pregled i osiguranje vozila

Kontaktirajte nas

Registracija vozila - Tehnički pregled - Osiguranje
 

Adresa agencije

Backa, Zemun, Beograd

 

Pozovite nas

Agencija RS
+381 61 278 08 18
Pon - Pet: 8:00 - 17:00
Sub:          9:00 - 13:00

Kontakt