Osiguranje

Osiguranje vozila od auto odgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje stakla, osiguranje putnika, putno osiguranje.

Šta je Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Šta je Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima od 2009 godine čl.172 i čl.173 svi vlasnici polisa autoodgovornosti tj vozači motornih vozila u obavezi su da pored polise imaju i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Zakon nalaže sledeće: „Vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta dužan je da, pored ostalog: …

Šta je Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi? Read More »

Obavezno osiguranje vozila – Polisa osiguranja od autoodgovornosti – Polisa AO

polisa osiguranja

Polisa osiguranja od autoodgovornosti Obavezno osiguranje vozila ili polisa osiguranja od autoodgovornosti zaključuje se jednom godišnje prilikom registracije vozila i ima ulogu da štiti druge učesnike u saobraćaju od nas samih, tj da njima nadoknadi štetu ukoliko je mi prouzrokujemo. Takodje se naziva i osiguranje trećih lica. Broj vozila i učesnika usaobraćaju iz godine u …

Obavezno osiguranje vozila – Polisa osiguranja od autoodgovornosti – Polisa AO Read More »

Šta je Bonus Malus sistem osiguranja vozila?

bonus malus sistem osiguranja vozila

Kako se obračunavaju bonusi i malusi u osiguranju? Bonus Malus sistem koji je kod nas uveden pre nekog vremena predstavlja način da se nagrade savesni vozači umanjenjem iznosa polise osnovnog osiguranja, a da se isto tako kazne nesavesni vozači. Ako ste u toku prošle godine učestvovali u saobraćajnoj nezgodi, kada dođe na red registracija vozila,  …

Šta je Bonus Malus sistem osiguranja vozila? Read More »