Šta je Bonus Malus sistem osiguranja vozila?

bonus malus sistem osiguranja vozila

Kako se obračunavaju bonusi i malusi u osiguranju?

Bonus Malus sistem koji je kod nas uveden pre nekog vremena predstavlja način da se nagrade savesni vozači umanjenjem iznosa polise osnovnog osiguranja, a da se isto tako kazne nesavesni vozači.

Ako ste u toku prošle godine učestvovali u saobraćajnoj nezgodi, kada dođe na red registracija vozila,  morate računati da će se iznos za polisu osiguranja se uvećati za 50% u odnosu na prethodnu godinu.

Kada ste učestvovali u više saobraćajnih udesa cena rapidno raste za svaki novi sudar. Naime za dva udesa cena polise obaveznog osiguranja se povećava za 210%, a za tri čak za 250%.

Ukoliko ste imali samo jedan sudar bićete prebačeni na sedmi premijski stepen i da bi ste se vratili na osnovnu cenu polise potrebno je naredne tri godine voziti bez udesa.

Ako spadate u grupu savesnih vozača za svaku godinu bez udesa bićete nagrađeni sa popustom od 5%, ali najviše za 15% od osnovne cene polise. Kreće se od 4-tog premijskog stepena na niže do prvog.

Bonus Malus kod lizinga

Ukoliko je vozilo kojim upravljate uzeto na lizing u tom slučaju je bonus-malus sistem na osobi koja ima ovlašćenje od lizing kuće da upravlja tim vozilom. To mora biti jasno naznačeno na polisi osiguranja od auto odgovornosti.

Kada se završi lizing ili otkupite vozilo od lizing kuće imate pravo da prilikom zaključenja nove polise pokažete staru polisu dok je vozilo bilo na lizingu i da prenesete bonus na novu polisu osiguranja.

Šta se dešava prilikom prenosa vozila?

Kada se vrši prenos vozila na drugog vlasnika, prodajom vozila malus ostaje na prodavcu vozila i ne prenosi se na novog vlasnika koji kupuje vozilo. Prodavac na kome je ostao malus kada kupi sebi novo vozilo njegova polisa će biti opterećena malusom.

U praksi to znači da su negativni pojeni vezani za vozača i ne prebacuju se na drugog prodajom vozila koje je učestvovalo u udesu. Zato je bolje prilikom sudara ne pozivati saobraćajnu patrolu na uviđaj ukoliko se radi o maloj šteti nego se treba dogovarati o nadoknadi štete na licu mesta.

Ukoliko ste imali popust na polisi, prilikom kupovine novog ili polovnog vozila nije moguće preneti taj popust na vozilo koje se kupuje. Vozilo koje kupite biće osigurano sa premijskim stepenom 4.

Odredjivanje premijskog stepena

Odredjivanje premijskog stepena kod bonusa i malusa se izračunava na osnovu dole navedene formule i tabele:

Pbm = Po x Ki

Pbm – premija utvrđena primenom bonus-malus sistema

Ki – Koeficijenti premijskih stepena

Premijski stepeni (i) Koeficijenti premijskih stepena (ki)
1 0.85
2 0.90
3 0.95
4 (osnovni premijski stepen) 1
5 1.15
6 1.30
7 1.50
8 1.70
9 1.90
10 2.10
11 2.30
12 2.50

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.