Šta je Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Šta je Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima od 2009 godine čl.172 i čl.173 svi vlasnici polisa autoodgovornosti tj vozači motornih vozila u obavezi su da pored polise imaju i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Zakon nalaže sledeće:

„Vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta dužan je da, pored ostalog:

– popuni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u slučaju kada ovlašćeno lice ne vrši uviđaj saobraćajne nezgode

Kada se popunjava Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardni obrazac koji se koristi prilikom sabraćajnih nesreća čija šteta ne prelazi ukupno na oba vozila 200.000 dinara i ukoliko nema povređenih.

U tom slučaju evropski obrazac vam zamenjuje policijski zapisnik o uviđaju sa mesta saobraćajne nezgode.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi važi na teritoriji čitave Evrope.

Ukoliko ne posedujete Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi može vam biti izrečena kazna i do 50 hiljada dinara zato ga uvek držite zajedno sa polisom osiguranja.

Gde se dobija evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći?

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći možete dobiti u svakom osiguravajućem društvu besplatno prilikom zaključivanja polise, na  tehnički pregled ili u nekoj od agencija za registraciju vozila.

Kako se popunjava evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći?

Ukoliko je došlo do saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom i nema povređenih onda je potrebno da učesnici u sabraćajnoj nezgodi popune Evropski izveštaj. On se sastoji od dva primerka i ukoliko je u nesreći učestvovalo samo dva vouila dovoljan vam je jedan obrazac.

Za popunjavanje se koristi hemijska olovka i potrebno je prilikom popunjavanja malo jače pisati kako bi se tekst i crtež preslikao na donji primerak obrazca.

Sa leve i desne strane se popunjavaju podaci o vozačima, vozilima i polisama osiguranja.

U sredini se obeležavaju okolnosti koje su dovele do nezgode, a na dnu se crta skica sa mesta nezgode.

Posebno treba voditi računa o srednjoj koloni u kojoj se obeležavaju okolnosti jer od njih zavisi ocena ko je kriv za izazivanje saobraćajne nezgode.

Na kraju na dnu je potrebno da se potpišu oba vozača.

Prva strana (original) Evropskog izveštaja dostavlja lice koje prijavljuje štetu tj. oštećeni osiguranju kome pripada vozilo koje je prouzrokovalo štetu.

Jednom popunjen izveštaj nemojte prepravljati ili po njemu švrljati.

Ukoliko je u udesu učestvovalo pravno lice tj firma, neophodno je Evropski izveštaj overiti i pečatom firme.

Ukoliko je u saobraćajnoj nezgodi učestvovalo tri i više vozila nepohodno je sačiniti onoliko izveštaja koliko je bilo kontakata između vozila. Na primer jedan izveštaj između prvog i drugog vozila i jedan između drugog i trećeg.

Ukoliko ne postoji dogovor između vozača ko je kriv za sabraćajnu nezgodu potrebno je pozvati patrolu saobraćajne policije da napravi uviđaj na licu mesta.

Kada ne treba da popunjavate evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći?

  1. Ukoliko u udesu ima povređenih lica, onda obavezno pozovite policiju da izvrši uviđaj na licu mesta i ukoliko je potrebno pozovite hitnu pomoć.
  2. Ukoliko je drugo vozilo koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi neregistrovano.
  3. Ukoliko je vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi pod vidnim uticajem alkohola, opijata ili drugih psihoaktivnih supstanci.
  4. Ukoliko vozač koji je upravljao vozilom nije vlasnik vozila odnosno ne poseduje lična dokumenta ili dokumenta o vozilu (saobraćajnu dozvolu, polisu osiguranja).

Šta uraditi nakon popunjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi?

Nakon popunjavanja potrebno je u što kraćem vremenskom roku prijaviti štetu osiguravajućem društvu kome pripada vozač kriv za nastanak štete. Oba vozila treba odvesti do procenitelja štete kako bi stručno lice osiguravajućeg društva procenilo visinu nastale štete.

Pre procene nemojte vršti popravku vozila kako bi se tačno utvrdila visina štešte. Iznos nastale štete može biti isplaćen u novcu ili će šteta biti popravljena u nekom od servisa sa kojim osiguravajuće društvo ima ugovor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.