Video nadzor na tehničkom pregledu

Video nadzor na tehničkom pregledu

Novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju je upravo usvojen i njegovim stupanjem na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku donosi bitne promene u načinu funkcionisanja organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila a jedna od njih je i video nadzor na tehničkom pregledu.

Kad se uvodi video nadzor na tehničkom pregledu ?

Dugo najavljivane promene su upravo stupile na snagu i kada je reč o linijama tehničkog pregleda zakon predviđa uvođenje sistema video nadzora na linijama tehničkog pregleda.

Video nadzor na tehničkom pregledu bi bio povezan brziom internet vezom sa MUP-om koji bi u svakom trenutku mogao da putem video nadzora vrši kontrolu rada na linijama tehničkog pregleda.

Uvođenje video nadzora na  tehnički pregled iziskuje dosta ulaganja pa će za prvo vreme biti obavezno samo fotografisanje vozila na liniji tehničkog pregleda.

Period prilagođavanja novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju bi bio tri godine do kada bi sve linije tehničkog pregleda bile u obavezi da imaju instaliran video nadzor na tehničkom pregledu i uspostavljenu vezu sa MUP-om putem brzog interneta.

Pored gore navedenog novi zakon predviđa i strožije uslove za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila. Jedna od novina bi bila i obaveza za vozila starija od 15 godina da moraju dva puta godišnje da vrše tehnički pregled.

Novim zakonom biće predviđeno minimalno vreme vršenja tehničkog pregleda koje će za putničko vozilo iznositi 35 minuta, a za teretna i do sat vremena.

Pominjana je i cena tehničkog pregleda koju treba da utvrdi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Njihovom odlukom bi bila određena minimalna i maksimalna cena tehničkog pregleda za pojedine vrste vozila.

Šta još donosi novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju ?

Uvođenje video nadzora na linije tehničkog pregleda nije jedina novina koje čeka tehničke preglede. Naime i radnici na linijama bi morali da polažu za licence koje bi se obnavljale posle nekog vremena i bila bi predviđena obuka radnika kako bi mogli da prate korak sa novim tehnologijama u vozilima.

Time bi se izbegla situacija koja je sada česta, a to je da vam radnik koji na liniji pregleda vozilo često ne razlikuje sponu od amortizera i nema osnove znanja iz mehanike ili kako određeni sklopovi na vozilu funkcionišu, a vrši njihovu kontrolu..

Ove izmene Zakona o bezbednosti u saobraćaju i Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda vozila za cilj imaju usklađivanje sa evropskim standardima i preporukama, a podrazumevaju obuku radnika na linijama tehničkog pregleda, kontrolu vremena pregleda vozila na liniji, formiranje baze podataka za sva vozila u Srbiji i video nadzor na liniji tehničkog pregleda.

Ovo bi bila prva velika promena Zakona o bezbednosti u saobraćaju još od 1984 godine, a kako će sve to izgledati u praksi ostaje da se vidi.

1 thought on “Video nadzor na tehničkom pregledu”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.